Presthaug FUS barnehage as, klikk her og les mer

 Presthaug FUS barnehage åpnet 29. oktober 2007 i nytt bygg. Barnehagen har god plass i lyse og estetiske lokaler, fantastisk beliggenhet med skog og mark i nærheten.

Satsningsområde for Presthaug FUS barnehage:

Presthaug FUS barnehage er basebarnehage med 90 barn med to baser. Liten base (1-4 år) og stor base (4-6år). Vi har ulike aktiviteter på tvers av aldersgruppene som f. eks høstfest og sommerfest, og da er alle sammen. I alle aktiviteter i vår base barnehage er det et pedagogisk innhold i forhold til tema og årstid.

På liten base er det faste rutiner som må følges med hensyn til alder og behov enn det er på stor baseder vi kan være mer fleksible og spontane i barnehagehverdagen. Å være spontan og å ha faste timg til faste tider er viktig med hensyn barnets trivsel og utvikling.

Våre satningsområder er natur. I barnehagen vil vi gi barna allsidige og rike opplevelser i naturen året rundt som stimulerer deres nysgjerrighet, fantasi og aktivitetsbehov. For hvert tema planlegger vi utfra 7 fagområder fra rammeplanen.

De neste planleggingsdagene i barnehagen er mandag 06. mars og fredag 26.mai 2017.

 

Nytt barnehage år starter 1. august.

Søknad via Haugesund kommune: http://www.haugesund.kommune.no/organisasjon/oppvekst-og-kultur/barnehager

 

 

 

 

 

 

.